Öngösterim Görseli

Vizyonumuz

Vizyonumuz
 • Toplum değerlerine saygılı, çağın gerekleriyle uyumlu

 • Bütün Kursiyerlerimizin ;

 • Mükemmel eğitim almasını amaçlayan,

 • Yeteneklerinin zirveye çıkmasına yardımcı olan,

 • Meslek kazandırma, nitelik ve nicelik artırmada

 • Bütün yaş gruplarına hizmeti ilke edinen,

 • Alanında ;

 • Dünya standartlarını geçmiş,

 • Bir eğitim ve öğretim merkezi olmaktır.

Amacımız

Amacımız
 • Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda,

 • Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre,

 • Harcadığınız para ve zamanın karşılığında,

 • Disiplinli, saygılı, ciddi ve temiz bir ortam sağlayarak,

 • En iyi şekilde, eğitim ve öğretim vermektir.

 

AMAÇ OLMADAN MİSYON BİR HAYALDİR

MİSYONU OLMAYAN AMAÇ İSE

BOŞA ZAMAN GEÇİRMEKTİR

Misyonumuz

Misyonumuz
 • Her zaman dürüst ve doğru hareket etmek,

 • Bütün fikir ve düşüncelere saygılı olmak,

 • Tüm insanlara eşit şartlarda hizmet vermek,

 • İnsana hizmeti en büyük şeref saymak.

 • Her zaman yenilik ve kalite peşinde olmak,

 • Alanımızda kendimizi her zaman geliştirmek,

 • Devamlı yüksek performansla çok çalışarak,

 • Amacımız ve Vizyonumuzla, misyonumuzu korumak.

Murat ÖZKISACIK

Elbim Eğitim Kurumları Kurucusu